Демографічно — репродуктивні процеси в Україні

Однією з актуальних проблем, які є в Україні, є демографічна. Населення — основа кожної держави. Воно одночасно є і виробником, і споживачем матеріальних благ. Своєї максимальної чисельності населення України сягнуло у 1992 — 1993 роках, коли складало 52,2 млн. чоловік, на початку 2007 року його кількість знизилася до 46 млн. 646 тис.

Виникненню демографічної ситуації сприяли історичні події: революції 1905, 1917 років, голодомор, Велика Вітчизняна війна, перебудова та чинники: депопуляція населення, «постаріння» населення, соціально-економічна криза 1990 років, низький рівень медико-демографічної сфери, неповні сімї, зниження сімейних цінностей, міграція населення, екологічна криза, низький рівень репродуктивного здоров’я населення.

Репродуктивне здоров’я населення є одним із головних чинників , який впливає на демографічну ситуацію в Україні. Формування репродуктивного здоров’я — процес тривалий і складний. Здоров’я жінки та його невід’ємний компонент — репродуктивне здоров’я значною мірою визначається умовами її розвитку в утробі матері, періоді новонародженості, дитинстві, підлітковому віці.

На генофонд України впливає багато чинників: соматичні та гінекологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, харчування, йодо дефіцит організму, репродуктивна поведінка підлітків, небажана вагітність, яка може привести до аборту, а в подальшому до безпліддю що вплине на демографічно-репродукіивну ситуацію в Україні.

Демографічно-репродуктивна ситуація, яка склалася в Україні зумовила прийняти цілу низку законодавчих та нормативних документів і зокрема Указів Президента створення програми «Перинатальна охорона плода і новонародженого в умовах України»,. національна програма «Репродуктивне здоров’я 2001-2005», Державні програми «Діти України», «Збереження генофонду України», «Планування сім’ї»,  «Діти Чорнобиля», проект закону України «Про житло кредитування», Закон про охорону дитинства, Наказ Міністерства Освіти і Науки України «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства України», Указ Президента України про оголошення 2002 року роком боротьби зі створення мережі центрів планування сім’ї та гінекологічних кабінетів дитячого і подросткового віку, заходи щодо поліпшення стану дітей-сиріт, які спрямовані на покращення даної ситуації.

Для того щоб подовжити тривалість життя, населенню необхідно змінити спосіб життя, мати самозбережувальну поведінку, підвищити стандарти життєвого рівня, переорієнтувати діяльність системи охорони здоров’я.

Кожен громадянин України повинен зробити все для того, , щоб покращити дану ситуацію.