Чинники формування музичних уподобань сучасної шкільної молоді

Соціологія музики є галуззю соціологи як науки. Соціологічні дослідження у цій галузі проводяться більше сорока років. Основи методології досліджень були закладені Німецьким соціологом і музикознавцем Т. Адорно в роботі «Вступ до соціології музики» 1962р.).

В процесі виконання роботи з дослідження чинників формування музичних вподобань старшокласників було вирішено такі основні питання:

— вивчено підходи до вирішення проблеми соціології музики як феномена молодіжної субкультури;

  • проведено порівняння молодіжної музики 70-80-х років і сучасної ситуації в галузі;
  • досліджено соціальні мотиви в піснях сучасних реп музикантів Салтівського житлового масиву;
  • розроблено програму соціального дослідження з вивчення чинників формування музичних уподобань школярів старшого шкільного віку;
  • проведено анкетування серед старшокласників навчальних закладі Київського району м. Харкова;
  • проведено порівняльний аналіз відповідей респондентів, за яким була’1 складені таблиці та діаграми.

Музичні уподобання старшокласників формуються здебільшого у спілкуванні з ровесниками на дискотеках, в клубах, шляхом обміну музичною продукцією та ті обговорення. Важливу роль у формування музичних смаків відіграють засоби масової комунікації, насамперед телебачення, Інтернет.

Музичне виховання на уроках і позакласних заходах в навчальних закладах мало впливає на уподобання учнів. Соціальне середовище сім’ї також є несуттєвим чинником формування музичних смаків.