Буремні сорокові в долі моєї школи (історія СШ №1 в 40-і роки)

Школа № 1 м. Куп’янськ має багату історію, яка відображена в шкільному музеї. Але маловивченим аспектом історії школи с її життя в період 1941—-(948 років. Великий проміжок часу вас відокремлює від того етапу. Багато документів уже втрачено, чимало свідків пішли з життя. Саме цей складний період я і хотіла дослідити в своїй роботі.

Я ставила за мету проаналізувати велику кількість джерел відтворити цілісну узагальнюючу картину житія школи в той період, показати, що її педагогічний колектив в будь—який час и честю виконував свій основний обов’язок—навчати й виховувати підростаюче покоління. Саме вони (вчителі й учні) є творцями історії школи, яка ніколи не стояла осторонь подій, що відбуваються в країні.

Моє дослідження складається з двох розділів.

Розділ І — «Суворе випробування на мужність в період воєнного лихоліття (1941- 1945рр:)».

Розділ II — «Відбудовний період в повоєнні роки в долі школи» , присвячений 194б-1948.р., коли вже навчальний процес розпочався в стінах відновленої основної споруди школи і коли закладались її традиції, які й тепер зберігаються.

У роботі я згадую керівників школи, які працювали в ті часи. Вони разом зі своїми педагогічними колективами створювали історію Першої школи, яка на «відмінно» витримала випробування воєнних і перших повоєнних років.

Школа жива до того часу, поки живе пам’ять про неї в її випускниках, а люди живі доти, поки живе пам’ять про них.