Брахіоподи (Ізюмський район, Харківська область)

Дана робота присвячена вивченню та дослідженню брахіоподів в Ізюмського району Харківської області, єдиному місці в центральній і південно-східній Україні, де верхньоюрські відклади виходять на земну поверхню у вигляді біогермів. Гуртківці Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості також регулярно приїздять до околиць м. Ізюм. знайомляться з геологією району і збирають зразки гірських порід і різноманітних останків давніх організмів.. В цьому районі протягом багатьох років проводяться краєзнавчі зльоти школярів, учасників геологічних гуртків Харкова і області. У 2008 році я також приїздив до Кам’янки і зібрав декілька зразків викопних решток організмів, серед яких мене досить вразили представники юрських брахіопод. Під час геологічної експедиції ми знаходили биті скам’янілості й окремі стулки брахіогтод поряд з голками морських їжаків, члениками морських лілій, ядрами й уламками раковин пелеципод і гастропод зустрічали в органогенно-уламкових вапняках, що представляють собою скупчення продуктів руйнування біогермів Це придало досить багато експонатів до нашої колекції, та звідси я знайшов цікаві знахідки брахіопод, тому і почав їх вивчати, приурочивши знахідки до своєї роботи.

Брахіоподи — тип безхребетних тварин. Поодинокі організми, які займають проміжне місце між первинно — і вторинноротими з великою двубокосимегричною, двостулковою, нерівностулковою вапняковою, хітинно-фосфатною, а іноді й фосфатною черепашкою. Зчленування стулок за допомогою м’язів або замка в складі з м’язами — замикачами (дидукторами) і вимикачами (аддукторами). Жителі морських рідше сольоноводних басейнів Спосіб життя: прикріплений і зариваючийся за допомогою хряіцевато-м’язового виступу тіла (ніжки), а також приростальний цементно та вільно лежачий. За систематикою, що діє вже довгий час тип брахіоподи поділяють на два класи: беззамкові та замкові.

Якірні брахіоподи займають по чисельності, мабуть, третє — четверте місце серед мешканців біогермів. Відомі брахіоподи з кембрію. Живуть і до сьогодні. Вони являються дуже важливими головними викопними дня палеозою та мезозою, при чому беззамкові дуже характерні для першої половини паїеозою. замкові — майже для всього папеозою (за виключенням кембрію). До мезозою багато груп брахіопод вимирають. Брахіоподи, живучі у мілководній зоні, приймають участі, в утворенні вапняків, цінної сировини не тільки дія будівельної, але і для хімічної, харчової, легкої і металургійної галузей народного господарства

Дякуючи допомозі співробітників кафедри геології ХНУ, а також за допомогою досліджень під мікроскопом, літератури та інших джерел інформації, а також геологічної експедиції до Кам’янки я дізнався про юрських брахіопод, їхнє палеогеографічне поширення, умови житія, будову, а також дізнався про закономірності їх поширення та зазягання їхніх рештків у біогермах Ізюмського району , що даю змогу мені дізнаватися про будову біогермів. поширення породоутворюючих організмів в різних ярусах та свитах, склад порід в Ізюмському районі, оскільки брахіоподи являються також показниками фізико-географічних умов утворення породи.

Робота була спробою узагальнення моїх досліджень щодо брахіопод після перебування в Камянці. В ній роботі приводяться результати досліджень, які в подальшому будуть ще продовжуватися і поглиблюватися.