Бойовий шлях 270-ї стрілецької девізії (1941- травень 1942 рр.)

Наші часи позначені надзвичайним зростанням інтересу до проблем вітчизняної історії, до її «білих плям». В цьому році виповнюється 65 річниця з дня визволення Лозової від німецьких загарбників, а 270 с.д. приймала активну участь у визволенні нашого міста. Актуальність даної теми полягає в дослідженні початкового періоду діяльності цього військового підрозділу в перші, найтрагічніші дні і місяці Великої Вітчизняної війни.

Тому мета роботи передбачає вирішення таких завдань:

 • зібрати і проаналізувати матеріали про формування 270і с.д. і початок бойового шляху;
 • наступальна операція в районі Ізюм — Барвінкове — Лозова;
 • показати важливість і необхідність для нашого народу збереження пам’яті про командирів і солдат 270і с.д. — Кутліна З.Ю.;
 • привернути увагу моїх однолітків до вивчення історії своєї Батьківщини.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Обсяг роботи аркушів основного тексту, загальний обсяг роботи 47 аркушів.

Перший розділ «Формування 270′ стрілецької дивізії і початок бойового шляху» складається з таких частин:

 1. Наступальна операція в районі Ізюм — Барвінкове — Лозова
 2. Бій за місто Лозова
 3. Фронтові кореспонденти в складі 270 с.д.
 4. Подвиги рядових солдат і офіцерів 5 Героїчна оборона Лозової
 5. Розділ П. Лозівчани пам’ятають героїв.

На сторінках роботи простежуються аналіз матеріалів Лозівського краєзнавчого вміщені ілюстрації з військових газет, з місцевої преси, спогади ветеранів, висновки логічно підтверджують актуальність, мету та наукову новизну дослідження. Основними результатами наукові роботи є:

 • висвітлено процес формування 270 с.д. та початок її бойового шляху.
 • Особливо увагу приділено:
 • боям за місто Лозову, Ізюм, Барвінкове;
 • розглянута діяльність фронтових кореспондентів в складі 270 с.д.

На мою думку дійсно «Бойовий шлях 270′ стрілецької дивізії (1941р. — травень 1942р.)» дуже цікава і трагічна сторінка в історії Великої Вітчизняної війни.