Архітектура Харкова 19 — 20 ст.

Харків с одним з найвизначніших міст нашої держави, відомий культурний, науковий і історичний центр Лівобережної України. Він займає гідне місце в ряду міст Європи і світу.

Дослідження архітектурних пам’яток Харкова  актуальним насамперед з огляду на те значення, яке маг це місто для економіки, історії і культури України.

Харків — це історична столиця Слобожанщини, тут сформувалась своєрідна архітектурна культура, яку мато хто намагався дослідити, тому ця гема завжди залишатиметься актуальною.

Будівлі і споруди здатні дуже виразно і яскраво відтворній епоху, в яку вони були Зведені Тому вираз. архітектура — застигла музика» — не є перебільшенням Архітектурний пам’ятник — сам вираз говорить про призначення — нести пам’ять про свою епоху наступним поколінням.

Метою роботи є дослідження процесу розбудови міста, з’ясування питань про наявність в місті визначних пам’яток архітектури, хронологічну та стильову належність історичних пам’яток, специфіку забудови міста його архітектурного обліку, поєднання у забудові міста різноманітних архітектурних стилів.

Поняття «архітектурний стиль» містить у собі характерні для кожного часу прийоми побудови планів н об’ємних композицій, використання певних будівельних матеріалів і конструкцій, типових архітектурних форм і способів синтезу архітектури з іншими видами мистецтва.

Стилі змінюють один одного разом зі зміною світоглядних установок у суспільстві, наростання протиріч у середині стилю. Деякі стилі виникають природним шляхом (наприклад готика, бароко), інші — декларуються архітекторами (класицизм, функціоналізм). Одні стилі живуть кілька сторіч, інші — не більше десятиліття. Особливо таке явище характерно для архітектури кінця XIX — початку XX в., а також для сучасного періоду.

В останній чверті XX ст. стилістичні напрямки змінюються дуже швидко, тому що стало можливим дуже швидке будівництво й реконструкція споруд. В архітектурі широко застосовуються нетрадиційні матеріали: анодируваний алюміній, нержавіюча сталь, неонові трубки, активні відкриті кольори.