День: 19.04.2015

Римське право власності

Римське право власності, його рецепція в сучасному українському праві

Україна, як і більшість країн континентальної Європи, є державою, що входить до романо-германської правової системи. Це означає, що основним джерелом

Читать далее
Національні та міжнародні гарантії прав та свобод людини

Національні та міжнародні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні

Для людини є дуже важливими гарантії прав і свобод та доступний і ефективний механізм їх захисту як на національному, так

Читать далее
Злочинність як соціальне явище

Злочинність як соціальне явище

Зміни в сучасному українському суспільстві, які тривають з моменту встановлення  незалежності України, потребують від органів внутрішніх справ постійної головну захистити

Читать далее
Унормування інституту шлюбного договору в українському законодавстві

Унормування інституту шлюбного договору в українському законодавстві

У повсякденному житії подружжя укладають різноманітні правочини, серед яких безоплатні договори становлять лише частину. Зважаючи на це, цілком виправданими видаються

Читать далее
Детско-юношеские организации

Детско-юношеские организации: нормативно-правовое обеспечение

Украинское государство в последние годы уделяет много внимания поддержке детских и молодежных организаций. В наше время ученическое самоуправление — это

Читать далее
Вплив форми політичного режиму на становлення вітчизняного кримінального законодавства

Вплив форми політичного режиму на становлення вітчизняного кримінального законодавства

За роки незалежності українське суспільство пройшло складний шлях від тоталітаризму та авторитаризму до демократії. Відбулися значні зміни українського законодавства взагалі

Читать далее
Особливості впливу на довкілля невеликих форм рельєфу техногенного походження

Особливості впливу на довкілля невеликих форм рельєфу техногенного походження

Традиційним і усталеним поглядом є думка про виключно різко негативний вплив техногенних форм рельєфу (зокрема кар’єрів — місць добування корисних

Читать далее
Брахіоподи

Брахіоподи (Ізюмський район, Харківська область)

Дана робота присвячена вивченню та дослідженню брахіоподів в Ізюмського району Харківської області, єдиному місці в центральній і південно-східній Україні, де

Читать далее
разработка учебной геолого-географической экскурсии

Методическая разработка учебной геолого-географической экскурсии

Школьной программой определен обязательный минимум учебных экскурсий по географии для каждого класса во время которых учащиеся должны ознакомиться с определенными

Читать далее