День: 12.04.2015

Територіальна організація закладів охорони здоров'я

Територіальна організація закладів охорони здоров’я Харківської області

Дослідження закладів медичної системи окремого регіону, як і в цілому країни дозволяє виділити вузлові проблеми для окремих територій, запропонувати конкретні

Читать далее
Екомережа Харківської області

Екомережа Харківської області як складова національної екомережі

Сьогодні проблеми екології стають все більш актуальними. Екологія-наука про закономірність формування і функціонування біологічних систем і їх взаємини з навколишнім

Читать далее
Туристский потенциал Крыма

Туристский потенциал Крыма

За последнее десятилетнее на территории Украины начал развиваться туризм как одна из отраслей экономики страны. Но уровень развития туризма недостаточный

Читать далее
Рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району

Рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району

Дана робота є першою спробою створити та описати рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району. Метою даної роботи є дослідити туристсько-рекреаційний потенціал Красноградського

Читать далее
Вплив змін клімату на здоров'я людини

Вплив змін клімату на здоров’я людини

Робота присвячена оцінці змін клімату в умовах Золочівського району Харківської області та вплив цих змін на здоров’я населення. Встановлено збільшення

Читать далее
Територіальні відмінності показників ЗНО

Територіальні відмінності показників ЗНО якості освіти окремих предметів

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання представляє складну актуальну та наукову проблему, яка знаходиться в Україні в стадії розробки. Цікавість представляють

Читать далее
Оцінка вітроенергетичного потенціалу Полтавської області

Оцінка вітроенергетичного потенціалу Полтавської області

Мета роботи — оцінити вітроенергетичний потенціал Полтавської області та визначити територій найбільш придатні для розміщення ВЕУ. Виходячи з мети, задачами

Читать далее
Долина верхньої течії річки Мож

Долина верхньої течії річки Мож, як складова частина галицько-слобожанського екологічного коридору

Однією із глобальних проблем людства с екологічна. Унаслідок нераціонального природокористування, а також розширення використання природних ресурсів у зв’язку із збільшенням

Читать далее
Екологічна оцінка поверхневих вод басейна р.Уди

Екологічна оцінка поверхневих вод басейна р.Уди

Водні ресурси служать важливим фактором в екологічному і соціальному розвитку суспільства. Зросло використання води в народному господарстві. Серйозну проблему створюють

Читать далее
Гідрографія Первомайщини

Гідрографія Первомайщини та рівень її забрудненості

Актуальність теми: розкрити одну з глобальних проблем Первомайщини — екологічний стан річок. Мета дослідження: аналіз за параметрами мінерального складу внутрішніх

Читать далее