Основні закономірності генезису ґрунтів

Основні закономірності генезису ґрунтів. Екологічні функції ґрунтів. Вплив зрошення на ґрунти

Для території України характерними с досить складні фізико-географічні умови, різний характер ґрунтоутворення в межах конкретних зон, підзон, провінцій і т. ін. Тому ґрунтовій покрив України складний і досить різноманітний.

Вивчивши профілі ґрунту в різних місцях України, ми дізналися, що ґрунти Житомирщини відрізняються від фунтів Харківщини. Чорноземи Харківщини мають глибокий темно-сірий (чорний) профіль.

У нашій роботі подали характеристику особливостей окремих факторів ґрунтоутворення.

Відомо, що складністю природних умов (факторів ґрунтоутворення) пояснюється різноманітне іь фунтового покриву. Навіть їй невеликій за площею території землекористування окремого господарства існує досить багато видів ґрунтів. Кожний вид має своє «обличчя», властивості, рівень родючості. Тому ми розглянули закономірності розміщення ґрунтів у природі та їх окультурення. Оскільки знання конкретних ґрунтів, Дуже різних у різноманітних природних у мовах, конче необхідне.

У Степовій зоні і південного Лісостепу для покращання водного живлення рослин і підвищення врожайності сільськогосподарських культур використовуються підземні води Для зрошення. Нам стало відомо, що такі води використовують на дослідному полі Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаева. На півдні України зрощені землі займають декілька мільйонів гектарів. Тому важливо знати хімічний склад підземних вод, щоб розумно управляти системою зрошення.

Для визначення хімічного складу підґрунтових вод ми використали води, які взяли із кришці на городі.

Ми провели хімічні експерименти з підземною водою на визначення складу солей, сульфатів, де реакція була позитивна, а також мали намір визначити, у воді абсолютно відсутня сода.

Прослідкували зміну за структурою стану ґрунту і фільтрації води у зрошуваних ґрунтах.

На основі проведених дослідів можна зробити такі висновки:

  • при зрошенні ґрунтів відбувається ущільнення ґрунтової маси, розпадання структури, їх засолення, що призводить до різкого погіршення фізики ґрунтів і це сильно Знижує врожайність сільськогосподарських культур;
  • щоб ґрунти менше засолювалися, потрібні мінімальні поливні норми води. Здебільшого доцільне зрошення — це краплинне по рядочку, де посіяні рослини.