История Украины Архив

Український та російський жіночий костюм Слобожанщини кінця xix — початку xx сторіччя

Традиційне вбрання кожного народу с одним із найбільш масових видів його художньої творчості. Народний одяг вирізняється простотою форм, стрункістю силуету, багатством і різноманітністю прикрас, насиченим колоритом. У ньому яскраво виявляється вміння народних майстрів за допомогою простих, логічних

Українська козацька держава — військо запорізьке

В 1648 році в Україні почалася Визвольна війна проти польсько-шляхетського гніту. Під час цієї війни не тільки було ліквідовано в Україні кріпацтво і феодальні порядки, але й започатковано розбудову Української козацької держави — Війська Запорізького. Засновником цієї

Полковник Петро Болбочан: постать на тлі епохи

Біографія полковника Петра Болбочана, на наш погляд, маг багато спільного з історією України періоду визвольних змагань. Обидві вони рясніють тріумфальними перемогами і болючими поразками, серйозними протиріччями і фатальними помилками. Цим і зумовлена актуальність роботи, присвяченої спробі дослідження

Причини і наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Мене спонукала написати і провести ідо дослідницьку роботу та обставина, що тема Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, за часів СРСР майже 60 років була забороненою, і даний період в історії України не був досліджений. Правда про голодомор

Війна в Афганістані в долях наших співвітчизників

Воїни радянських озброєних сил з честю і високою гідністю виконаєш свій обов’язок в Афганістані.15 лютого для Радянського Союзу закінчилася най триваліша в його історії війна, яка, в цілому продовжувалася 9 років, 1 місяць і 18 днів. Дні

Національні чинники розбудови української держави

Ця тема актуальна в наш час; становлення, розбудова незалежної України від посиленої уваги до національних проблем нашої полі етнічної країни. Йдеться про утвердження національної самосвідомості українців, про необхідність обґрунтування національної ідеї для консолідації суспільства, про визначення місця

Історія заселення Слобідського краю

Заселення сучасної території Слобожанського краю проходило поступово, поетапно. Про те, що територію Слобожанщини заселяли первісні люди, свідчать знайдені у товщах землі археологічні знахідки давньо ямної, катакомбної, зрубної культур, племен кіммерійців, скіфів, сарматів. В період Середньовіччя наші землі

Соціально-економічні умови розвитку Харківщини (початок XIX ст. — наші дні)

Історичні події кінця XIX — початку XX століття мали вирішальний вплив на соціально-демографічну ситуацію в Україні. Найтрагічніші сторінки пов’язані з Голодомором 1932-1933 років, коли смертність населення виросла в 4-11 разів. За часів індустріалізації відбувається значний приріст (природний

Переяславська рада

Актуальність даної теми полягає у тому що на сучасному етапі національного відродження України треба пам’ятати про історичні події які сприяли розвитку духовності та культури українського народу. При написанні даної теми була використана загальна і спеціальна література. Робота

Голодомор 1932-1933 років: причини, масштаби, наслідки

Найактуальнішою темою в сьогоденні є гема голодомору 1932-1933 років. Вона вражає нас не жертвами, людоїдством, а причинами, тобто суцільною колективізацією, політикою державно-партійної верхівки: «Постанова про 5 колосків», діяльність комісії Молотова, «чорні дошки», вилучення продовольства. Найпершими про голод

Формування ринкової інфраструктури в Україні в роки НЕПу (1921-1928 рр.)

Актуальність: В сучасних умовах реформування економної системи незалежної України важливе значення набуває звернення до історичного досвіду господарських реформ. В світі накопичений величезний досвід економічних перетворень вивчення узагальнення якого дуже важливо для вирішення сучасних проблем переходу нашої країни

Українські меценати ХІХ-ХХІ століття

Тема мого дослідження — «Українські меценати ХІХ-ХХІ століття». Скільки не будь повних наукових праць з даного питання знайти в бібліотеках мені не вдалось, тому я використала в написанні роботи довідники, повідомлення в матеріалах періодичної літератури (журналів «Губерния»,