Историческое краеведение Архив

Гідрографія Первомайщини та рівень її забрудненості

Актуальність теми: розкрити одну з глобальних проблем Первомайщини — екологічний стан річок. Мета дослідження: аналіз за параметрами мінерального складу внутрішніх вод району, рівень їх забрудненості за індексом забрудненості вод. Виконавши цю роботу я зробила висновок, що вода

Раціональне природокористування лісових ресурсів Харківського регіону

Дану тему «Раціональне природокористування лісових ресурсів Харківською регіону (на прикладі Ізюмського району» я обрав для дослідження в зв’язку з її актуальністю. Проблема раціонального природокористування лісових ресурсів не тільки в нашому регіоні, а й по всім Україні. Дефіцитність

Туристичний потенціал Харківської області

На сьогоднішній день багато хто любить подорожувати. Більшість людей надають перевагу активному відпочинку. В усьому цьому я вбачаю лише один недолік ми прагнемо мандрувати якомога далі від своєї місцевості, вивчати щось таке, чого немає поряд з нами.

Предмети побуту слобідської України в колекції музею — садиби Р. К. Рибальченко

В сучасних умовах європейської і світової інтеграції гостро постало питання збереження національної самобутності традицій, звичаїв, предметів побуту. Нестримна інтернаціоналізація традиційно-побутової культур відбувається і в Україні. Тому діяльність етнографічних, краєзнавчих музеїв дуже цінна. Об’єктом дослідження даної роботи стали

Особливості голокосту в Україні

Мета дослідження: розглянути, як будувалися україно-єврейські стосунки в контексті історії голокосту. розглянути проблему колаборації та роль у цьому іудо-більшовизму, з’ясувати, чому Голокост Президент України назвав трагедією України з розстріляним єврейським серцем Наукова новизна одержаних результатів: вивчення нових

Радянські та німецькі танкові частини напередодні битви в трикутнику Луцьк — Броди — Дубно

Продолжает оставаться актуальным изучение причин разгрома советских войск в танковой битве в треугольнике Луцк — Броды — Дубно. В советской исторической литературе эта битва не нашла объективного отображения. В после перестроечный период происходит расширение документальной базы, появление

Великий терор 30 — років xx століття — безжальні жорна

У 30-ч роках XX століття український народ пережив декілька хвиль жорстоких репресій. «Велика чистка» 1937 — 1938 рр. охопила весь Радянський Союз і була спрямована на знищення реальних та уявних ворогів комуністичного режиму Це період «Великого терору»,

Харків у роки великої вітчизняної війни

У своїй роботі 8 намагався показати, як найширше на, прикладі Харкова, становище України в Велику Вітчизняну війну. Проте я хотів би також розповісти і про партизанський рух без сумніву один з і головних важелів перемоги. Спочатку я

Листи через Атлантичний океан

Моя робота «Листи через Атлантичний океан» присвячена видатному американському вченому-економісту з високими науковими званнями, професору фінансів, активному громадському діячеві доктору Зіновію Леву Мельнику, який живе і працює в СІІІА. Зіновій Лев Мельник, уродженець Гуцульщини, українець за походженням,

Харків і перша світова війна: проблеми тилового міста

Актуальність даної теми, на нашу думку, полягає в кількох аспектах. Найголовніший з них — 90-а річниця від закінчення Першої світової війни. За ці роки сталося багато трагічних подій в історії людства, які затемнили Першу світову, і річниця

Революційний шлях Нестора Івановича Махно

120-річчя від дня народження Нестора Махно нікого не залишило байдужим. Я листопада, у дворі будинку рідного брата Нестора — Карпа було відкрито пам’ятник легендарному батько Махно. Актуальність обраної теми очевидна. Останнє десятиліття в нашій країні сформувалося нове

Нариси з історії селища Чапаєва

В степовому повіті Полтавської губернії, де колись паслися вівці, більше ста років тому був побудований Циглерівськнй цукровий завод, і це змінило життя навколишніх людей. В економії почали вирощувати нову на гой час культуру — цукровий буряк. Тисячі