Геология Архив

Камень, преобразуемый человеком (оникс, агат)

В данной работе рассказывается о применении ониксов и агатов. В ювелирной промышленности довольно часто возникает спрос на красиво окрашенные ониксы и халцедоны. Искусственно окрашенные камни сохраняют свои физические свойства и качества. Ониксы, агаты и другие халцедоны принадлежат

Особливості впливу на довкілля невеликих форм рельєфу техногенного походження

Традиційним і усталеним поглядом є думка про виключно різко негативний вплив техногенних форм рельєфу (зокрема кар’єрів — місць добування корисних копалин відкритим способом) на довкілля. Проте автор роботи під час проходження профільної навчальної практики улітку 2007 р.

Брахіоподи (Ізюмський район, Харківська область)

Дана робота присвячена вивченню та дослідженню брахіоподів в Ізюмського району Харківської області, єдиному місці в центральній і південно-східній Україні, де верхньоюрські відклади виходять на земну поверхню у вигляді біогермів. Гуртківці Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості

Методическая разработка учебной геолого-географической экскурсии

Школьной программой определен обязательный минимум учебных экскурсий по географии для каждого класса во время которых учащиеся должны ознакомиться с определенными географическими и геологическими понятиями и объектами. Тематика экскурсий и их последовательность установлены с таким расчетом, чтобы учащиеся

Екскурсія до геологічної пам’ятки природи Смирнівського родовища вапняку

Дане дослідження присвячене розробці краєзнавчої геологічної екскурсії до геологічної пам’ятки Харківщини Смирнівського родовища вапняку, яке знаходився в Лозівському районі Харківської області. Розробка таких маршрутів є актуальною, бо відвідування геологічних пам’яток може бути використана для реалізації освітніх потреб

Нетрадиційні джерела рудної сировини у світовому океані

Більшість природних ресурсів вичерпні 3 розвитком НТП зокрема електроніки людина все більше використовує рідкісні метали та матеріали. Протягом життя нинішнього покоління людей знайшли застосування титан, алюміній, уран, торій, цирконій, використання яких дозволило створити нові галузі промисловості —

Розробка технологічної схеми експлуатації родовища підземних вод

Здоровье и благосостояние человека связано с преобразованием окружающей среды в процессе эксплуатации природных ресурсов. В соответствии с Кодексом о недрах, используемые месторождения подземных вод должны иметь технологическую схему эксплуатации, которая позволяет решить проблему опционального природопользования полезных ископаемых,

Солі в озерах Євпаторійської групи

У сучасний період розбудови української незалежної держави посилився інтерес вчених-геологів до пошуку нових, альтернативних джерел корисних копалин. Поступова вичерпність мінеральних ресурсів не залип^ас бути байдужим до даної проблеми пересічного громадянина України. На наш погляд, дослідження навколишнього середовища

Родники Золочевского района Харьковской области

В Золочевском районе Харьковской области главным альтернативным источником питьевой воды являются родники. Поэтому их исследование важно для населения. Целью работы является всестороннее обследование родников для выяснения перспективы их использования в целях водоснабжения. Информация об этих родниках, собранная

Эоловые процессы и формы рельефа

Сведения о геолого-геоморфологических памятниках природы Украины были приведены в справочнике-путеводителе изданном в 1985 году. Нас заинтересовал объект, не указанный в этом справочнике — кучугуры и холмисто-грядовые пески в Печенежском районе, что и послужило причиной написания данной работы.

Можливості Камямського полігону по проведенню навчальної екскурсії

Геологічна краєзнавча екскурсія в район Камянського геологічного полігону може принести значну користь як окремим учням, так і краєзнавчим гурткам в цілому, тому що вивчення Кам’янських відслонень дозволяє їм ознайомитись: з осадовими гірськими породами — гравієм, пісками, гравелітами,

Вивчення гідрологічних умов річки Жихорец

Річка — це одно з головних джерел формування запасів підземних вод на території Харківщини. Для Харкова вода є великою цінністю і одночасно великим підтоплювачем та руйнівником. На просторах, що займають міста, різко змінюються природні умови, що обумовлюють