Археология Архив

Рекреаційні ресурси Харківської області

Велику роль у вивченні туристська — рекреаційних ресурсів, основу яких складають здоров’я і пізнавальні ресурси, відіграє рекреаційна географія. Оздоровчі — пов’язані в основному з природними факторами (головним чином із природно — кліматичними ), а пізнавальні — з

Римское военное присутствие в Херсонесе

История римского военного присутствия в Крыму один из интереснейших моментов истории нашего государства и, несомненно, определяющий этап становления государственности на территории современной Украины. Данная тема недостаточно изучена. До сих пор не было сделано ни одного точного плана

Жертвоприношення собак на західному укріплені нільського городища

Науково-дослідницька робота учнів у рамках МАИ с надзвичайно важливим елементом у вихованні майбутніх фахівців, у професійній орієнтації учнівської молоді, підготовці її до навчання у вищий школі. Вона на практиці реалізує принцип наступності у сфері освіти, дає можливість

Образи фантастичних істот у мистецтві скіфської доби

Скіфський звіриний стиль — третій, і найбільш абстрактний елемент так званої «скіфської тріади», був постійним об’єктом вивчення дослідників. Численні образи цього Мистецтва, як правило, розділяють на гри групи — зображення хижаків, травоїдних тварин і фантастичних істот. Остання

Металічні кубки з курганів степової Скіфії

Кожен повинен знати історію свого народу, своєї держави. Скіфи були нашими пращурами, бо жили на нашій землі, тому важливо знати і про них. Скіфи мають багату керамічну історію. Вони виготовляли різні посудини, як глиняні так і металеві

Археологический комплекс «Кременец-1»

Объект изучения — поздний бронзовый век, предмет исследования археологический комплекс «Кременец-1» обнаруженный на западном склоне горы Кременец. Комплекс географически размешается примерно в 5.5 км от изюмского телецентра, на западном склоне горы Кременец. Комплекс объединяет поселение эпохи поздней

Вавилони в середньовічних пам’ятках східної Європи

Робота присвячена «вавилонам», піл якими розуміють давні зображення вписаних один до одного квадратів та прямокутників і чотирма лініями, що поєднують середини сторін цих фігур. Такі знаки в Східній Європі поширились в IX ст. і вживались до XII

Орнамент Салтівської культури

Орнамент є важливим історичним джерелом, він може і повинен бути використані при вирішенні будь яких історичних запитань або проблем. Мета роботи полягала у розгляданні орнаментальних мотивів (зображень) на виробах Салтівської культури у часи VIII XX ст.. Досліджувалися

Предметы римского вооружения на памятниках Черняховской культуры

Участие местных племен Черняховской культуры в так называемых «скифских войнах» гонких походах на провинции Римской империи во 11-ой половине III века, уже давно стали предметом дискуссии среди историков и археологов. Уже давно зафиксированные находки предметов римского импорта

Херсонес Таврический: от Апонки до по Лиса

Расположенный на юго-западной оконечности Крыма, Херсонес — единственная ионическая колония в Северном Причерноморье, основанная по свидетельствам письменных источников в Таврике переселенцами из южно-причерноморского полиса Гераклеи Понтийской (совр. Эрегли, Турция) Херсонесское городище находится в черте т. Севастополя, на

Сабля – оружие аристократии каганата

Первоначально сабля появилась в евразийских степях в копне VII начале VIII веков. Точно определить место «рождения» сабли пока нельзя, но скорее всего на основании имеющихся данных сабля родилась в среде степных воинов — кочевников, которые проникать в

Язичницькі вірування стародавніх слов’ян після офіційного прийняття християнства

Актуальність даної роботи полягає в тому, що християнізація Древньої Русі булла Дуже довгим і болісним процесом. Проте воно мало дуже велике значення для подальшого розвитку держави. Воно ідеологічно закріплювало єдність країни. Завдяки цьому, створювались умови для співробітництва