Актуальність роботи: національна ідея українського державотворення сприймається неоднозначно, стабільність в Україні залежить від характеру і спрямованості етнополітичних процесів; знання менталітету — основа прогнозу щодо майбутнього нації. Про актуальність обраної теми найкраще сказала совість нашої нації Ліна Костенко