Архив за месяц: Июль 2015

Менталітет українського народу

Актуальність роботи: національна ідея українського державотворення сприймається неоднозначно, стабільність в Україні залежить від характеру і спрямованості етнополітичних процесів; знання менталітету — основа прогнозу щодо майбутнього нації. Про актуальність обраної теми найкраще сказала совість нашої нації Ліна Костенко

Зміна цінностей на рубежі епох

Людина, як відомо, вступає в різноманітні відношення зі світом. Вона пізнає, оцінює і практично перетворює його. Оцінне відношення людини до світу вивчає аксіологія, або теорія цінностей. Аксіологія — філософська дисципліна, що вивчає сутність, типи і функції цінностей.

Проблема часу в філософії і науці

Час — надзвичайно довга річ. Життя — значно коротше. Воно лише відрізок від нескінченного часу, що випадає на долю людини. В молодості людина багата на час, тому позбавлена сумного розуміння швидкоплинності життя. Видатні мислителі намагалися зрозуміти, звідки

Життя після смерті

Життя і смерть — вічні теми духовної культури людства у всіх її підрозділах. Навряд чи найдеться людина, яка рано чи пізно не замислювалася про сенс свого існування, смерті і досягнення безсмертя. Тема «життя після смерті» не втрачає

Особливості взаємозв’язку імені Лесі Українки з релігійно-філософським аспектом її творчості

На сьогоднішній день доведено, що ім’я, найменування по-батькові та прізвище, впливають значною мірою на життя людини. Тому на сучасному етапі розвитку суспільства з’ясовування походження та знамення імені, яке буде дано дитині при народженні, набуло актуальності. При отриманні

Проклятье, которого не было. Толстой и церковь: история отношений

В истории русской литературы нет, пожалуй, темы более тяжелой и печальной, чем отлучение Льва Николаевича Толстого от Церкви. И в то же время нет темы, которая породила бы столько слухов, противоречивых суждений и откровенного вранья. Я сделала

Место человека во вселенной

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. Представлен список литературы. Данная тема выбрана мной не случайно. Это основная проблема философии и она актуальна в наши дни. Рассмотрение проблемы через призму пауки, религии, быта, анализ трудов наиболее