Сьогодні в Україні відбувається процес глибокого соціального розшарування суспільства. Суттєвих змін зазнали традиційні суспільні класи, соціальні групи і верстви. Це може призвести до поляризації соціальних сил, нарешті викликати соціально-політичний конфлікт. Тому глибоке вивчення і всебічне дослідження проблеми