Людина за своєю суттю є істотою творчою. І цей одвічний потяг до творіння і вдосконалення виявляє себе в універсальному явищі, яким є культура. Мета роботи полягає в тому, щоб прослідкувати процес формування терміну культури в різні історичні