Гармонія не узгодженість природи, суспільства, людини, що передбачає взаємне співвідношення, розміреність, рівновагу, порядок, пропорційність різних предметів та явищ. Золота пропорція відповідає такому діленню цілого на дві частини, при якому відношення більшої частини до меншої дорівнює відношенню цілого