Зміни, які відбуваються у житті жінки в сучасному світі, викликають потребу переосмислення традиційних поглядів на її природу і призначення. Інформаційний простір не просто відображує те, що відбувається у суспільстві, але й створює власну картину світу, перетворюючи думки