Метою дослідження є історико-культурна реконструкція основних морально-ментальних засад українських дум та історичних пісень, доведення факту існування їхнього зв’язку із процесом становлення ментальних ознак українства. Ментальність (менталітет) — стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості,