У сучасних умовах державотворення важливе місце посідає молодь. У роботі розглянуто мигання соціального становлення молоді протягом життя, а саме професійне самовизначення молоді, формування здорового способу життя молоді, вивчення цінностей молоді. У Безлюдівському юридичному ліцеї особлива увага приділяється