Наукова новизна і актуальність роботи визначається тим, що в ній здійснена спроба розкрити і проаналізувати передумови і основні чинники грузино-абхазького конфлікту а також ролі російської миротворчої місії при вирішенні цього конфлікту: Представники невизнаних державних утворень мають бути