У системі людських цінностей і пріоритетів одне з найважливіших місць займає здоров’я людини. Серед чинників його формування значне місце належить фізичному вихованню і спорту. Достану здоров’я учнівської молоді в суспільстві в останній час привернута велика увага, через