Архив за месяц: Июнь 2015

Специфіка творчого почерку Олександри Екстер в театральних роботах різних періодів

Робота містить вступ, у якому визначаються основні завдання дослідницької роботи, два розділи в першому досліджується формування індивідуального стилю Олександри Екстер; в другому — його специфіка у різні періоди творчості, висновки, у яких підбиваються підсумки роботи, список використаних

Старозавітні образи у творчості Т.Г. Шевченка

Є споконвічні, класичні науки, які становлять основу духовного життя людства: теологія, філософія, історія, фольклористика, естетика, педагогіка, народознавство та ін. Український народ витворив ще й шевченкознавство — сукупність літературознавчих, мовознавчих, мистецтвознавчих, історикознавчих досліджень життя і творчості Тараса Шевченка.

Соціальна структура українського суспільства на сучасному етапі

Сьогодні в Україні відбувається процес глибокого соціального розшарування суспільства. Суттєвих змін зазнали традиційні суспільні класи, соціальні групи і верстви. Це може призвести до поляризації соціальних сил, нарешті викликати соціально-політичний конфлікт. Тому глибоке вивчення і всебічне дослідження проблеми

Філософські основи української ментальності

З давніх давен народ наш над усе цінував віру честь, хліб і сіль, рідний дім. материнську любов, совість, серце, добро і правду. Українці попри всі життєві дороги залишалися біля рідної домівки, сім’ї, якщо не в реальному житті,

Свято-покровський монастир міста Харкова: історія і сучасність

Перша Харківська фортеця побудована в 1856 році. У середині її кварталів розміщувалися невеликі двори з житловими будинками Значну частину займала площа, на якій розташовувався головний храм міста Успенська церква. У Харкові, що був у той час прикордонним

Системний підхід у філософії та науці

Прогрес знання ставить людство перед необхідністю систематизації нових фактів та виявляє неефективність ряду методів, що використовуються в науці та практиці. Історія філософії — база пошуку відповіді на питання, що є людина, у чому сенс її буття та

Філософські аспекти поняття культури

Людина за своєю суттю є істотою творчою. І цей одвічний потяг до творіння і вдосконалення виявляє себе в універсальному явищі, яким є культура. Мета роботи полягає в тому, щоб прослідкувати процес формування терміну культури в різні історичні

Український філософ Григорій Сковорода і Слобожанщина

Історія постійно ставить перед людиною проблему переборення часу злитися з ним. І зникнути разом так само безслідно, як з’явилася, або змінюючи його, переборюючи стереотипи, випереджаючи свій час, вирватися із тенет повсякдення і тоді, вона (людина) належить нащадкам,

Гармонія як ідеал і вектор самоорганізації людини і природи

Гармонія не узгодженість природи, суспільства, людини, що передбачає взаємне співвідношення, розміреність, рівновагу, порядок, пропорційність різних предметів та явищ. Золота пропорція відповідає такому діленню цілого на дві частини, при якому відношення більшої частини до меншої дорівнює відношенню цілого

Україна на шляху до гендерної рівності

Зміни, які відбуваються у житті жінки в сучасному світі, викликають потребу переосмислення традиційних поглядів на її природу і призначення. Інформаційний простір не просто відображує те, що відбувається у суспільстві, але й створює власну картину світу, перетворюючи думки

Ментальність українського народу в українських думах та піснях

Метою дослідження є історико-культурна реконструкція основних морально-ментальних засад українських дум та історичних пісень, доведення факту існування їхнього зв’язку із процесом становлення ментальних ознак українства. Ментальність (менталітет) — стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості та підсвідомості,

Феномен массовой культуры

Выбор автора обусловлен той ролью, которую массовая культура играет в современном стремительно глобализирующемся мире, той значительной степенью ее влияния на внутренний мир человека. Избрав темой работы явление массовой культуры, автор ставит перед собой следующие задачи Исследовать предпосылки,