Представлена робота розкриває безперечно актуальну тему в галузі кримінального права України. Актуальність теми полягає в тому, що дослідження суб’єктивної сторони складу злочину представляє собою одну з найважливіших проблем теорії кримінального права. Необхідність дослідження низки питань вчення про