Організація економіки України припускає різні правові форми залучення громадян до праці і всі ш форми пов’язані з реалізацією громадянами конституційного права на працю. На даний час трудові правовідносини за своїм характером є триваючими, а головним юридичним фактом