Спір — словесне змагання, де кожна сторона, спростовуючи думку супротивник*- доводить свою правоту. Конфлікт — зіткнення сторін, поглядів, інтересів. В сучасних умовах, коли в державах СНД проводяться реформи з демократизації суспільних інститутів, все більшого значення набувають альтернативні