Серед усіх форм безпосередньої демократії найбільшого розвитку набув інститут виборів, як пріоритетна форма прямого народовладдя. Свідома реалізація політичного права обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування може здійснюватися громадянами, насамперед, обізнаними у