Оскільки Україна є повноправним членом світового співтовариства, вона має послідовно запроваджувати в дію міжнародне-правові акти про права і свободи людини, тому зараз постає завдання приведення національного кримінального законодавства. У відповідність із загально визнаними міжнародно-правовими нормами. Реалізація конституційних