Актуальність теми дослідження. Наша держава на рівні Конституції закріпила право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Окрім того, в Основному законі задекларовано, що держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності; не допускаються зловживання монопольним становищем