Архив за месяц: Май 2015

Чи завжди правий пацієнт?

Я обрала таку тему для науково-дослідницької роботі тому, що вважаю відносини між лікарем і пацієнтом надзвичайно важливими, але недостатньо висвітлюваними у нашій державі. Моєю метою було з’ясування правовідносин у сфері охорони здоров’я, визначення їх реального стану шляхом

Податкова перевірка в Україні: її види та наслідки

Податок — це обов’язкові відрахування від прибутків фізичних і юридичних осіб до бюджету держави Усім відомо що загальна система оподаткування далека від досконалості у динамічному розвитку їй перешкоджають проблеми : 1) Строки проведення перевірки, 2) Підстав и

Проблеми злочинності серед неповнолітніх

Ми живемо в складний час економічних криз та соціальних потрясінь. Негаразди суспільства відчувають добре підлітки, а тому правопорушення серед них заростають дуже швидко за останній час. Проблеми зі злочинністю повинні вирішувати не тільки правоохоронні органи, в цих

Правовое регулирование массовых анонимных рассылок (спам) в Украине

Актуальность темы «Правовое регулирование массовых электронных рассылок (спам) в законодательстве» заключается в том, что в настоящее время Интернет стал вполне обычным средством социальной коммуникации. Отношения в сети Интернет зачастую порождают огромное количество ситуаций, которые с юридической точки

Правова охорона культурної спадщини в Україні

Кожна держава формуються навколо культурних традицій, які визначають національну ідею. Саме вона с рухомою силою етносу, базуючись на повазі до історичного минулого, пам’яті пращурів, об’єднує та надихає на подальший розвиток суспільства. Саме культурна спадщина, поєднуючи у собі

Захист прав українців в європейському суді з прав людини

Права людини — це ті основні стандарти, без яких люди не можуть жити. Проблема захисту прав людини вийшла за межі окремої держави. Рада Європи забезпечує високі стандарти захисту прав людини в державам-членах завдяки дії Конвенції про захист

Умисел та його види в кримінальному праві

Представлена робота розкриває безперечно актуальну тему в галузі кримінального права України. Актуальність теми полягає в тому, що дослідження суб’єктивної сторони складу злочину представляє собою одну з найважливіших проблем теорії кримінального права. Необхідність дослідження низки питань вчення про

Евтаназія: порівняння законодавства України і законодавством закордонних країн

Право призвано регулювати відносини між людьми. Одною з неврегульованих проблем в Україні є евтаназія, саме в цьому на мою думку і полягає актуальність цієї проблематики. Отже в вочевидь потрібно розглянути цю проблему більш докладніше. Так що ж

Розірвання трудового договору за ініціативи власника

Організація економіки України припускає різні правові форми залучення громадян до праці і всі ш форми пов’язані з реалізацією громадянами конституційного права на працю. На даний час трудові правовідносини за своїм характером є триваючими, а головним юридичним фактом

Альтернативні способи вирішення конфліктів і спорів: проблеми і перспективи розвитку в Україні

Спір — словесне змагання, де кожна сторона, спростовуючи думку супротивник*- доводить свою правоту. Конфлікт — зіткнення сторін, поглядів, інтересів. В сучасних умовах, коли в державах СНД проводяться реформи з демократизації суспільних інститутів, все більшого значення набувають альтернативні

Способи індивідуалізації

Метою цієї робота с визначення та розкриття поняття індивідуалізації, спосіб та види індивідуалізації. Розглянути загальну характеристику цивільних правовідносин. Окремо розглянути фізичну та юридичну особи. Дослідити їх способи індивідуалізації. Підставою виникнення цивільних правовідносин є певний юридичний факт, тобто

Культура виборчого процесу в Україні

Серед усіх форм безпосередньої демократії найбільшого розвитку набув інститут виборів, як пріоритетна форма прямого народовладдя. Свідома реалізація політичного права обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування може здійснюватися громадянами, насамперед, обізнаними у