Протягом багатьох століть шлюб, сім’я , як соціальні інститути, що забезпечують відтворення і стійкість людського суспільства, були невід’ємними елементами структури соціуму. Проте сьогодні інститут сім’ї зазнає суттєвих змін, зокрема змінюються його функції, скорочується чисельність родини. Має місце