Вивчення феномену молодіжної субкультури, на мою думку, є надзвичайно актуальним на сучасному етані, так як молодіжна субкультура с невід’ємною і досить вагомою часткою загальнолюдської культури. Більше того, на думку багатьох вчених, вона с ніби віддзеркаленням процесів, які