Архив за день Воскресенье, Апрель 19, 2015

Римське право власності, його рецепція в сучасному українському праві

Україна, як і більшість країн континентальної Європи, є державою, що входить до романо-германської правової системи. Це означає, що основним джерелом формування сучасного українського законодавства є саме римське право з невеликим впливом німецького. Римське право важлива та невід’ємна

Національні та міжнародні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні

Для людини є дуже важливими гарантії прав і свобод та доступний і ефективний механізм їх захисту як на національному, так і за допомогою міжнародних установ. Без реального забезпечення прав і свобод навряд чи найближчим часом нам відкриють

Злочинність як соціальне явище

Зміни в сучасному українському суспільстві, які тривають з моменту встановлення  незалежності України, потребують від органів внутрішніх справ постійної головну захистити права, свободи та особисту безпеку громадян. В сучасних у мовах актуальним вивчення злочинності в різних сферах комп’ютерної,

Сутність і правові аспекти земельної о питання. Сучасний земельний кодекс

Проблема земельного питання була і є актуальною в усі часи і в усіх країнах світу. Поділ землі га вирішення її статусу у власності є причиною політичних та суспільних чвар. Протягом суспільного та політичного розвитку усі держави світу

Унормування інституту шлюбного договору в українському законодавстві

У повсякденному житії подружжя укладають різноманітні правочини, серед яких безоплатні договори становлять лише частину. Зважаючи на це, цілком виправданими видаються законотворчі зусилля останнього часу, спрямовані на значне розширення диспозитивних засад регулювання майнових відносин подружжя, надання особам можливостей

Вибори народних депутатів України

Зміни політичного та економічного устрою України, її новий статус як самостійної держави диктує відповідні зміни в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі й з питань удосконалення вітчизняного законодавства і приведення його у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами

Детско-юношеские организации: нормативно-правовое обеспечение

Украинское государство в последние годы уделяет много внимания поддержке детских и молодежных организаций. В наше время ученическое самоуправление — это один из аспектов воспитания в учениках гражданской позиции, формирования демократической культуры, лидерских качеств. Ученическое самоуправление может эффективно

Вплив форми політичного режиму на становлення вітчизняного кримінального законодавства

За роки незалежності українське суспільство пройшло складний шлях від тоталітаризму та авторитаризму до демократії. Відбулися значні зміни українського законодавства взагалі та кримінального законодавства, виникли нові політико-правові інститути та механізми» додаткові «важелі впливу» на політику держави, у тому

Камень, преобразуемый человеком (оникс, агат)

В данной работе рассказывается о применении ониксов и агатов. В ювелирной промышленности довольно часто возникает спрос на красиво окрашенные ониксы и халцедоны. Искусственно окрашенные камни сохраняют свои физические свойства и качества. Ониксы, агаты и другие халцедоны принадлежат

Особливості впливу на довкілля невеликих форм рельєфу техногенного походження

Традиційним і усталеним поглядом є думка про виключно різко негативний вплив техногенних форм рельєфу (зокрема кар’єрів — місць добування корисних копалин відкритим способом) на довкілля. Проте автор роботи під час проходження профільної навчальної практики улітку 2007 р.

Брахіоподи (Ізюмський район, Харківська область)

Дана робота присвячена вивченню та дослідженню брахіоподів в Ізюмського району Харківської області, єдиному місці в центральній і південно-східній Україні, де верхньоюрські відклади виходять на земну поверхню у вигляді біогермів. Гуртківці Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості

Методическая разработка учебной геолого-географической экскурсии

Школьной программой определен обязательный минимум учебных экскурсий по географии для каждого класса во время которых учащиеся должны ознакомиться с определенными географическими и геологическими понятиями и объектами. Тематика экскурсий и их последовательность установлены с таким расчетом, чтобы учащиеся