Архив за день Воскресенье, Апрель 12, 2015

Територіальна організація закладів охорони здоров’я Харківської області

Дослідження закладів медичної системи окремого регіону, як і в цілому країни дозволяє виділити вузлові проблеми для окремих територій, запропонувати конкретні заходи покрашення медико-демографічної ситуації. Тому питання вивчення медичної системи регіонального рівня є актуальним. Об’єктом дослідження виступають заклади

Екомережа Харківської області як складова національної екомережі

Сьогодні проблеми екології стають все більш актуальними. Екологія-наука про закономірність формування і функціонування біологічних систем і їх взаємини з навколишнім середовищем Її ще називають наукою про наше довкілля. Нині, коли на всій планеті під впливом людини відбулися

Туристский потенциал Крыма

За последнее десятилетнее на территории Украины начал развиваться туризм как одна из отраслей экономики страны. Но уровень развития туризма недостаточный для крупной европейской страны как Украина. Целью настоящего исследования изучить современное состояние туристических объектов, одного из красивейших

Рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району

Дана робота є першою спробою створити та описати рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району. Метою даної роботи є дослідити туристсько-рекреаційний потенціал Красноградського району. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: розкрити основні аспекти розвитку туристичної індустрії Красноградшини; ознайомитись

Вплив змін клімату на здоров’я людини

Робота присвячена оцінці змін клімату в умовах Золочівського району Харківської області та вплив цих змін на здоров’я населення. Встановлено збільшення імовірності порушень у роботі серцево-судинної системи, інфекційних захворювань, а також зміни якості питної води в умовах змін

Територіальні відмінності показників ЗНО якості освіти окремих предметів

Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання представляє складну актуальну та наукову проблему, яка знаходиться в Україні в стадії розробки. Цікавість представляють різні методи дослідження, у тому числі картографічні математичні для можливості аналізу просторових процесів даної проблеми. У зв’язку

Оцінка вітроенергетичного потенціалу Полтавської області

Мета роботи — оцінити вітроенергетичний потенціал Полтавської області та визначити територій найбільш придатні для розміщення ВЕУ. Виходячи з мети, задачами роботи є: — зробити загальний огляд стану розвитку вітроенергетики в Україні та визначити його основні тенденції; —

Долина верхньої течії річки Мож, як складова частина галицько-слобожанського екологічного коридору

Однією із глобальних проблем людства с екологічна. Унаслідок нераціонального природокористування, а також розширення використання природних ресурсів у зв’язку із збільшенням чисельності населення Землі та зростанням його запитів, екологічна ситуація маг тенденцію до загострення. Одним з її проявів

Екологічна оцінка поверхневих вод басейна р.Уди

Водні ресурси служать важливим фактором в екологічному і соціальному розвитку суспільства. Зросло використання води в народному господарстві. Серйозну проблему створюють необдумані антропогенні діяння на природне середовище. Актуальність природоохоронних і екологічних проблем річних басейнів сприяли визначенню направлення пошукових

Гідрографія Первомайщини та рівень її забрудненості

Актуальність теми: розкрити одну з глобальних проблем Первомайщини — екологічний стан річок. Мета дослідження: аналіз за параметрами мінерального складу внутрішніх вод району, рівень їх забрудненості за індексом забрудненості вод. Виконавши цю роботу я зробила висновок, що вода