Архив за месяц: Апрель 2015

Синдром бездітності — криза чи модернізація інституту сім’ї

Протягом багатьох століть шлюб, сім’я , як соціальні інститути, що забезпечують відтворення і стійкість людського суспільства, були невід’ємними елементами структури соціуму. Проте сьогодні інститут сім’ї зазнає суттєвих змін, зокрема змінюються його функції, скорочується чисельність родини. Має місце

Політична культура на сучасному етапі розвитку українського суспільства

Предметом дослідження роботи є політична культура, а саме формування політичної і культури українського суспільства га сучасний стан політичної культури в Україні. При цьому ставляться такі задачі: розглянути основні складові політичної культури, розкрити і особливості української політичної культури,

Проституція як соціальне явище

Проституція існувала раніше, існує зараз, і буде існувати рівно стільки, скільки буде існувати попит на цей вид діяльності. Секс за гроші давно і широко відомий як найдавніша професія. Протягом багатьох століть не заняття приносило прибутки володарям притонів,

Вивчення феномену молодіжної субкультури на прикладі субкультури готів

Вивчення феномену молодіжної субкультури, на мою думку, є надзвичайно актуальним на сучасному етані, так як молодіжна субкультура с невід’ємною і досить вагомою часткою загальнолюдської культури. Більше того, на думку багатьох вчених, вона с ніби віддзеркаленням процесів, які

Проект «таємний ворог»

В умовах лібералізації економіки, різкого падіння духовності і моралі, особливо серед молоді, виконувати завдання по утвердженню тверезого способу життя стає дедалі складніше. Не сприяє цьому також і реклама алкогольно-тютюнових виробів, в тому числі і пива, яка заполонила

Молодіжно-волонтерський рух як фактор соціальної активності молоді

Із набуттям Україною незалежності наше суспільство перейшло на новий етап свого економічного, соціального і політичного розвитку. В перехідний час змінюється роль людини в суспільстві, яка стає активним його діячем. Активну роль у суспільстві починає відігравати молодь, включаючись

Мода в молодіжних субкультурах

Рішення щодо вибору одягу концентрується навколо вибору його застосування. Молоді люди не хочуть бути схожими на інших, але при цьому, самі того не підозрюючи або свідомо, виявляються однаковими у своїй групі, компанії, гублять індивідуальність, особистісну неповторність. Прикладом

Телебачення вжитті підлітка: соціологічний аналіз

Тема нашого дослідження — вплив засобів масової комунікації на сільських підлітків. Сучасне телебачення відіграє відчутну роль у процесі становлення людини як повноцінної, гармонійної, всебічно розвиненої та неповторної особистості. Мас-медіа не тільки допомагають нам відпочивати, а й впливають

Торгівля людьми. Політичні ї соціальні проблеми кримінології

Тема моєї роботи пов’язана з проблемами розкриття та боротьби з торгівлею людьми та сексуальним рабством. Я вважаю, що коренем цієї жахливої біди суспільства, що зветься рабством, є байдужість людей одне до одного. Торгівці людьми оцінюють людське житія

Суб’єкти спадкових правовідносин

Цивільне право відноситься до фундаментальних галузей права, які регулюють найбільш значимі для життя людини відносини. Норми цієї галузі права спрямовані на максимальне задоволення потреб та інтересів людини за її життя. Проте, окремі її норми призначені для забезпечення

Система підтримки прийняття рішень для оцінювання та прогнозування злочинності

В сучасній Україні реформування економічних і соціально-політичних відносин відбувається на фон: постійного зростання тіньового економічного сектора, нелегальної кримінальної економічної діяльності, корупції. Новим небезпечним явищем стає транс націоналізація злочинності, залучення криміналітету до діяльності злочинних у групувань інших країн.

Злочинність неповнолітніх в Україні. Причини та профілактична робота

Актуальність теми: проблема правопорушень та злочинності неповнолітніх належить до питань, осторонь яких не може пройти жодна порядна людина, ця проблема хвилює суспільство, оскільки від її вирішення залежить не лише майбутнє підлітків, а й самої держави; зростання злочинності