Архив за день Вторник, Март 10, 2015

Використання сонячної енергії в умовах степової зони України

Сонце — це найдужче джерело енергії для нашої планети. Без сонячного тепла й світла будь яке життя на Землі не було б можливим. Усі наші повсякденні справи містять у собі використання енергії Вона необхідна для пересування транспорту

Особливості молодіжного ринку праці Харківської області

Актуальність: Перехід до якісно нового стану ринку праці потребує розвитку його найважливіших сегментів, серед яких особливе функціональне значення має молодіжний. Сучасний розвиток цього сегменту характеризується посиленням протиріч між попитом на робочу силу молоді та її пропозицією, деформованістю

Рекреаційні ресурси Харківської області

Велику роль у вивченні туристська — рекреаційних ресурсів, основу яких складають здоров’я і пізнавальні ресурси, відіграє рекреаційна географія. Оздоровчі — пов’язані в основному з природними факторами (головним чином із природно — кліматичними ), а пізнавальні — з

Туристичні обрії та реалії заповідних зон (Карпати)

Туризм — одна з сучасних прибуткових галузей господарства держави. Знайомить з історією, розвитком національної культури, віковими здобутками українського народу, особливостями природи країни. Україна одна з держав Європи, яка мас в достатній кількості рекреаційних ресурсів які сприяють розвитку

Римское военное присутствие в Херсонесе

История римского военного присутствия в Крыму один из интереснейших моментов истории нашего государства и, несомненно, определяющий этап становления государственности на территории современной Украины. Данная тема недостаточно изучена. До сих пор не было сделано ни одного точного плана

Жертвоприношення собак на західному укріплені нільського городища

Науково-дослідницька робота учнів у рамках МАИ с надзвичайно важливим елементом у вихованні майбутніх фахівців, у професійній орієнтації учнівської молоді, підготовці її до навчання у вищий школі. Вона на практиці реалізує принцип наступності у сфері освіти, дає можливість