Актуальність даної роботи полягає в тому, що християнізація Древньої Русі булла Дуже довгим і болісним процесом. Проте воно мало дуже велике значення для подальшого розвитку держави. Воно ідеологічно закріплювало єдність країни. Завдяки цьому, створювались умови для співробітництва