Архив за день Понедельник, Март 2, 2015

Народний весільний обряд

Створення нової сім’ї було з дуже важливою подією в народній свідомості. Саме тому формування весільних обрядів, підготовка до свята була надзвичайно ретельною . Вона берегла етнічні норми, народну мораль. Моя робота по дослідженню народного весільного обряді Золочівщинн

Аграрна магія та пов’язані і нею народні вірування

Актуальність та наукова новизна даної роботи полягає в дослідженні світоглядних уявлень українського селянина, які складають архетипові ознаки менталітету. У час посилення глобалізаційних процесів та впливів масової культури на сільське господарство та сільське населення, дослідження глибинних пластів народної

Феномен пасічництва на Слобожанщині

Розкриття феномену пасічництва на Слобожанщині надзвичайно актуальне з огляду На роль та значення цього ремесла у народній культурі, зокрема соціальних відносинах, світогляді, ваги пасічника у традиційній громаді. Над даною темою працюю третій рік поспіль. За цей період

Архитектура и выдающиеся сооружения Армении 10-13 веков

Актуальность работы заключается в том, что для успешного проживания многонационального общества необходимо знать и понимать культуру народов, проживающих в одном государстве. Темой работы является архитектура Армении Х-ХШ веков, выдающиеся постройки этого времени в Армении и Украине. Цель

Загальні поняття про церемонії та ритуали індіанців північної Америки

Основным консолидирующим фактором в современном мире должна выступать культура. Пародами, сохранившими национальную самобытность в ее практически неизменном виде, являются, прежде всего, индейские племена американского континента. У старославянских племен и индейцев в традициях обрядах и верованиях есть много

Обряди весілля в Україні

Весілля — стародавній обряд, який сягає своєю історією у далеке минуле і являє собою чаруюче театральне дійство. Обряд відбиває у собі менталітет га звичаї народу. На нашій землі весілля вже існує не одне століття і зараз анітрохи

Етнографічна кімната в селі Мохнач

Створення етнографічної кімнати в с. Мохнач Змійвського району набуває на сучасний момент особливої актуальності у питаннях збереження культурних надбань — відродження духовного життя, формування самоповаги і гідності за свій рідний край . місцевих жителів досліджуваного нами села.

Визначний педагог-кераміст Галина Чернова

Кераміка — один із найбільш розвинених та популярних видів народної творчості українців Український народ у своєму гончарстві зберіг та розвинув художні цінності, які мали різні витоки, створивши на цьому фундаменті самобутнє національне мистецтво. Зразком своєрідної керамічної школи