Архив за месяц: Март 2015

Кліматичні умови Харкова і Харківської області

Дана дослідницька робота була проведена з метою дослідити зміну кліматичних умов та ресурсів своєї області за останні століття, порівняти їх. Зробити матеріал цікавим і доступним як допоміжний часів для учнів, практичним і доповненим картами для вчителів науково

Антропогенные ландшафты Харьковской области

Выбранная мною тема не случайна, а основывается на моим желании жить, учиться и строить свое будущее в Харькове. Поэтому актуальным оценка нашего состояния и будущего развития территории Харьковской области. Целью моей работы была попытка дать прогнозы развития

Рекреационный потенциал отрасли туризма в Украине

Актуальность работы состоит в том, что в последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым явлением международного масштаба, которое реально проникает во все сферы нашей жизни и изменяет окружающий мир и ландшафт. Одной из целей представленной

Використання сонячної енергії в умовах степової зони України

Сонце — це найдужче джерело енергії для нашої планети. Без сонячного тепла й світла будь яке життя на Землі не було б можливим. Усі наші повсякденні справи містять у собі використання енергії Вона необхідна для пересування транспорту

Особливості молодіжного ринку праці Харківської області

Актуальність: Перехід до якісно нового стану ринку праці потребує розвитку його найважливіших сегментів, серед яких особливе функціональне значення має молодіжний. Сучасний розвиток цього сегменту характеризується посиленням протиріч між попитом на робочу силу молоді та її пропозицією, деформованістю

Рекреаційні ресурси Харківської області

Велику роль у вивченні туристська — рекреаційних ресурсів, основу яких складають здоров’я і пізнавальні ресурси, відіграє рекреаційна географія. Оздоровчі — пов’язані в основному з природними факторами (головним чином із природно — кліматичними ), а пізнавальні — з

Туристичні обрії та реалії заповідних зон (Карпати)

Туризм — одна з сучасних прибуткових галузей господарства держави. Знайомить з історією, розвитком національної культури, віковими здобутками українського народу, особливостями природи країни. Україна одна з держав Європи, яка мас в достатній кількості рекреаційних ресурсів які сприяють розвитку

Римское военное присутствие в Херсонесе

История римского военного присутствия в Крыму один из интереснейших моментов истории нашего государства и, несомненно, определяющий этап становления государственности на территории современной Украины. Данная тема недостаточно изучена. До сих пор не было сделано ни одного точного плана

Жертвоприношення собак на західному укріплені нільського городища

Науково-дослідницька робота учнів у рамках МАИ с надзвичайно важливим елементом у вихованні майбутніх фахівців, у професійній орієнтації учнівської молоді, підготовці її до навчання у вищий школі. Вона на практиці реалізує принцип наступності у сфері освіти, дає можливість

Образи фантастичних істот у мистецтві скіфської доби

Скіфський звіриний стиль — третій, і найбільш абстрактний елемент так званої «скіфської тріади», був постійним об’єктом вивчення дослідників. Численні образи цього Мистецтва, як правило, розділяють на гри групи — зображення хижаків, травоїдних тварин і фантастичних істот. Остання

Металічні кубки з курганів степової Скіфії

Кожен повинен знати історію свого народу, своєї держави. Скіфи були нашими пращурами, бо жили на нашій землі, тому важливо знати і про них. Скіфи мають багату керамічну історію. Вони виготовляли різні посудини, як глиняні так і металеві

Археологический комплекс «Кременец-1»

Объект изучения — поздний бронзовый век, предмет исследования археологический комплекс «Кременец-1» обнаруженный на западном склоне горы Кременец. Комплекс географически размешается примерно в 5.5 км от изюмского телецентра, на западном склоне горы Кременец. Комплекс объединяет поселение эпохи поздней