Архив за день Вторник, Февраль 10, 2015

Студентський період життя Яворницького у контексті розвитку університетської освіти України

Особистість нашого талановитого земляка Д. Яворницького цікава сучасникам не тільки тому, що він був яскравим істориком, археологом, етнографом, письменником Дмитро Іванович – «найсвоєрідніша» постать і один з найбільших характерів , який гартувався у студентські роки, про які

Передумови та причини голодомору 1932 — 1933 рр. в Україні

Робота має структуру, відповідну до науково-дослідної роботи і складається зі вступу — двох розділів та висновків. У свою чергу, розділи логічно поділяються на підрозділи, що дозволяє системно викласти матеріал і зробити його легшим для сприйняття. Довідковий апарат

Вивчення історичних подій 20-що років, що призвели до голодомору в Україні

Актуальність теми — сімдесят п’ять років тому, жертвами штучного голоду стали мільйони українців, але через тоталітарний режим радянського «комунізму», понад півстоліття ці трагічні події перебували поза увагою істориків. Правда про голод 1933 року, якою б вона не

Таємні політичні організації наддніпрянської України перша половина 19 століття

Однією з найважливіших проблем в українській історії вважається проблема початку політичного етану протистояння українсько-російської інтелігенції проти російського царизму Ця тема г актуальною й сьогодні, адже не знаючи витоків цього процесу, не можна зрозуміти загальної картини подальших подій,

Легіон українських січових стрільців в роки Першої світової війни

Я працював над роботою Українські Січові стрільці один рік. В наш час національно — визвольний рух кінця XIX століття викликає гострі дискусії і неоднозначну оцінку, що породжує протистояння в українському суспільстві. Я намагався дати неупереджену оцінку цім

Києво-Могилянська академія: сторінки історії

Актуальність теми полягає насамперед у важливості дослідження національних надбань у галузі освіти і культури, які необхідні для розвитку національної культури на даному етапі відродження української державності і духовності. Побудова незалежної і демократичної України можлива за поваги до

Голод 1932-1933. Погляд 70 років потому

Тема моєї робота називається «Голод 1932-1933. Погляд 70 років потому»- легко відповісти, чому я обрана саме цю тему по-перше, в наші часи вона г досить актуальною Але незважаючи на це залишається до сих пір нез’ясованою. По-друге, я

Іван Мазепа як видатний меценат та культурний діяч

Серед галереї славетних особистостей, чиї імена знає майже кожен українець, одне з центральних місць посідає гетьман України Іван Степанович Мазепа. Основною метою моєї роботи є донесення до людей невідомого боку життя Мазепи. Ми всі добре знаємо Мазепу-політика.